Arquitectura Enginyeria

Posem a la seva disposició la nostra col·laboració amb tècnics col·legiats, tant arquitectes, aparelladors, enginyers, etc.

  • Gestió del I.T.E.  (Inspecció tècnica dels edificis), obtenció del certificat d’aptitud.
  • Cèdules d’habitabilitat.
  • Certificat d’eficiència energètica.
  • Projectes de rehabilitació de façanes, patis, etc.
  • Rehabilitació integral de comunitats.
  • Projectes de reformes d’habitatges.
  • Control tècnic d’obres.