Assessorament

La majoria del cost d’aquests serveis ja es troben inclosos quan l’operació de compra o venda ja s’ha dut a terme amb nosaltres, però en qualsevol cas podem intervenir per donar-li servei indistintament si és client o no.  Demaneu-nos pressupost sense compromís.

Assessorament integral

  • Taxacions i valoracions. ACM (Anàlisis Comparatiu de Mercat).
  • Verificacions en registres de la propietat.
  • Assessorament financer d’Hipoteques i préstecs.
  • Gestió i coordinació de tot tipus de signatures en notaria, el nostre assessor li assistirà en la signatura i realitzarà tot el control de documentació.
  • Gestió i tramitació d’escriptures de compravenda, presentació i liquidació d’impostos i presentació a registres de la propietat.
  • Gestió y tramitació d’herències.